Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. przedłużenie terminu składania i otwarcia ofert.pdf inne pliki
3. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
4. Przedłużenie terminu składania ofert 2.pdf inne pliki
5. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 2.pdf inne pliki
6. OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA 3.pdf inne pliki
7. Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf inne pliki
8. Wyjaśnienia treści SIWZ_Załącznik-OPZ.pdf inne pliki
9. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
10. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do produkcji dla Belsat TV. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych: 1) Część 1 – „Dostawa macierzy produkcyjnej”; 2) Część 2 – „Dostawa komputerów przenośnych”; 3) Część 3 – „Dostawa zestawu montażowego”.