Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie Nr 525816-N-2017.pdf ogłoszenie
2. Wyjaśnienia treści SIWZ.pdf inne pliki
3. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
4. Oświadczenie ws grupy kapitałowej .rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług w zakresie utrzymania czystości w budynkach i na placach Oddziału Terenowego TVP S.A. we Wrocławiu ul. Karkonoska 8 oraz terenie przyległym w okresie 24 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ