Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie Nr 531201-N-2017 - Rozbudowa systemu VizRT.pdf ogłoszenie
2. informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa systemu VizRT o moduł rezerwowej emisji „paska info”. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.