Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie Nr 136-279215 - Świadczenie usługi ATiK.pdf ogłoszenie
2. SIWZ - Świadczenie usługi ATiK.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Wzór formularza oferty.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - JEDZ.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
6. Wyjaśnienia treści SIWZ - Świadczenie usługi ATiK.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi Asysty Technicznej i Konserwacji oprogramowania Oracle na okres 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącej Załącznik Nr 3 do SIWZ