Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Informacja o zmianie terminu skladania i otwarcia ofert.pdf inne pliki
3. Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
4. 2 Informacja dla Wykonawcow_Wyjasnienie i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
5. 2 Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
6. Informacja z otwarcia ofert.zip inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja infrastruktury serwerów produkcyjnych TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ.