Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. OGŁOSZENIE_2017-S 141-291260-pl.pdf ogłoszenie
2. Wniosek i załączniki do wniosku.rtf siwz i załączniki
3. Załącznik_nr-1_do-wniosku_wersja_17-08-2017.rtf siwz i załączniki
4. OGŁOSZENIE_2017-113195.pdf inne pliki
5. OGŁOSZENIE_WYJAŚNIENIE_17-08-2017.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Usługa w zakresie konserwacji i bieżącej obsługi urządzeń, instalacji, sieci: energetycznych, klimatyzacyjnych, wodno-kanalizacyjnych, ciepłowniczych oraz gazowych w obiektach Oddziału Terenowego TVP S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30 i ul. Nowohuckiej 44 w Krakowie