Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
4. OPZ -projekt ogólny mebli, rozmieszczenie urządzeń w stojakach.zip siwz i załączniki
5. Załącznik nr 2 do SIWZ - Wzór formularza oferty.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór JEDZ.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
8. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy trójstronnej.pdf siwz i załączniki
9. Wyjaśnienia do pytań 1-4.pdf inne pliki
10. Wyjaśnienia do pytań 5-29.pdf inne pliki
11. Wyjaśnienia do pytań 30-54.pdf inne pliki
12. Wyjaśnienia do pytania 55.pdf inne pliki
13. zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja studiów telewizyjnych S4 i S5 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie.