Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Wyjaśnienia do pytań 1-4.pdf inne pliki
3. Wyjaśnienia do pytań 5-29.pdf inne pliki
4. Wyjaśnienia do pytań 30-54.pdf inne pliki
5. Wyjaśnienia do pytania 55.pdf inne pliki
6. zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
8. wyjaśnienia treści SIWZ do pytania 56-60.pdf inne pliki
9. poprawiony Załącznik nr 2 do SIWZ - wzór Formularza oferty.rtf inne pliki
10. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
11. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja studiów telewizyjnych S4 i S5 w Zakładzie Głównym TVP S.A. w Warszawie.