Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. załącznik nr 1A do SIWZ.rtf siwz i załączniki
4. załącznik nr 1B do SIWZ.rtf siwz i załączniki
5. załącznik nr 2 do SIWZ.rtf siwz i załączniki
6. załącznik nr 3A do SIWZ.zip siwz i załączniki
7. załącznik nr 3B do SIWZ.zip siwz i załączniki
8. wyjaśnienie treści SIWZ 1.pdf inne pliki
9. wyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf inne pliki
10. wyjaśnienie treści SIWZ 3.zip inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi w zakresie utrzymania czystości w kompleksach budynków i terenu dla TVP S.A. w okresie 24 miesięcy