Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. wyjaśnienie treści SIWZ 1.pdf inne pliki
3. wyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf inne pliki
4. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
5. wzór_oświadczenie-grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
usługa badania sprawozdań finansowych Telewizji Polskiej S.A. za rok obrotowy 2017 i 2018