Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiar.zip siwz i załączniki
4. Załącznik nr 1 do SIWZ arch 1.zip siwz i załączniki
5. Załącznik nr 1 do SIWZ arch 2.zip siwz i załączniki
6. Załącznik nr 1 do SIWZ elektr. niskopr..zip siwz i załączniki
7. Załącznik nr 1 do SIWZ elektr. rys. 1.zip siwz i załączniki
8. Załącznik nr 1 do SIWZ elektr. rys. 2.zip siwz i załączniki
9. Załącznik nr 1 do SIWZ elektry..zip siwz i załączniki
10. Załącznik nr 1 do SIWZ konst. 1.zip siwz i załączniki
11. Załącznik nr 1 do SIWZ konstr. 2.pdf siwz i załączniki
12. Załącznik nr 1 do SIWZ proj. bud. 1.zip siwz i załączniki
13. Załącznik nr 1 do SIWZ proj bud.2a.zip siwz i załączniki
14. Załącznik nr 1 do SIWZ proj. bud. 2b.zip siwz i załączniki
15. Załącznik nr 1 do SIWZ proj. bud. 3.zip siwz i załączniki
16. Załącznik nr 1 do SIWZ sanit 1.zip siwz i załączniki
17. Załącznik nr 1 do SIWZ sanit..zip siwz i załączniki
18. Załącznik nr 1 do SIWZ syst. zab. techn..zip siwz i załączniki
19. Załącznik nr 1 so SIWZ STWIOR.zip siwz i załączniki
20. Załącznik nr 4 do SIWZ.zip siwz i załączniki
21. Załączniki nr 2,3,5,6,7,8 do SIWZ.zip siwz i załączniki
22. 4813_TVP-DC_ELE_OSWIETLENIE_E-01.pdf siwz i załączniki
23. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf inne pliki
24. zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i modernizacji pomieszczeń w budynku L na potrzeby serwerowni wraz z dostosowaniem sieci LAN w budynkach K i L do nowych wymagań funkcjonalnych Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych”