Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ Przedmiar.zip siwz i załączniki
4. Załącznik nr 1 do SIWZ arch 1.zip siwz i załączniki
5. Załącznik nr 1 do SIWZ arch 2.zip siwz i załączniki
6. Załącznik nr 1 do SIWZ elektr. niskopr..zip siwz i załączniki
7. Załącznik nr 1 do SIWZ elektr. rys. 1.zip siwz i załączniki
8. Załącznik nr 1 do SIWZ elektr. rys. 2.zip siwz i załączniki
9. Załącznik nr 1 do SIWZ elektry..zip siwz i załączniki
10. Załącznik nr 1 do SIWZ konst. 1.zip siwz i załączniki
11. Załącznik nr 1 do SIWZ konstr. 2.pdf siwz i załączniki
12. Załącznik nr 1 do SIWZ proj. bud. 1.zip siwz i załączniki
13. Załącznik nr 1 do SIWZ proj bud.2a.zip siwz i załączniki
14. Załącznik nr 1 do SIWZ proj. bud. 2b.zip siwz i załączniki
15. Załącznik nr 1 do SIWZ proj. bud. 3.zip siwz i załączniki
16. Załącznik nr 1 do SIWZ sanit 1.zip siwz i załączniki
17. Załącznik nr 1 do SIWZ sanit..zip siwz i załączniki
18. Załącznik nr 1 do SIWZ syst. zab. techn..zip siwz i załączniki
19. Załącznik nr 1 so SIWZ STWIOR.zip siwz i załączniki
20. Załącznik nr 4 do SIWZ.zip siwz i załączniki
21. Załączniki nr 2,3,5,6,7,8 do SIWZ.zip siwz i załączniki
22. 4813_TVP-DC_ELE_OSWIETLENIE_E-01.pdf siwz i załączniki
23. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 1.pdf inne pliki
24. zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
25. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf inne pliki
26. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ część 1.pdf inne pliki
27. wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ część 2.pdf inne pliki
28. Załącznik nr 1 do wyjasnień treści SIWZ.pdf inne pliki
29. zmieniony Załącznik Nr 7 do SIWZ- Specyfikacja Techniczna.pdf inne pliki
30. pytanie nr (4 załącznik do pisma z dnia 4.10.2017).zip inne pliki
31. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 3.pdf inne pliki
32. zmiana treści SIWZ 3.pdf inne pliki
33. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 4.pdf inne pliki
34. zmiana treści SIWZ 4.pdf inne pliki
35. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 5.pdf inne pliki
36. zmiana treści SIWZ 5.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest wykonanie przebudowy i modernizacji pomieszczeń w budynku L na potrzeby serwerowni wraz z dostosowaniem sieci LAN w budynkach K i L do nowych wymagań funkcjonalnych Ośrodka Dokumentacji i Zbiorów Programowych”