Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf siwz i załączniki
3. Zalacznik nr 1 do SIWZ_STWiOR.pdf siwz i załączniki
4. Zalacznik nr 2 do SIWZ_Przedmiar robot (bud-sanit-elektr).zip siwz i załączniki
5. Zalacznik nr 3 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
6. Zalacznik nr 4 do SIWZ Oswiadczenie o spelnianiu warunkow.rtf siwz i załączniki
7. Zalacznik nr 5 do SIWZ_Wzor umowy z zalacznikami.zip siwz i załączniki
8. Zalacznik nr 6 do SIWZ_Wykaz robot.rtf siwz i załączniki
9. Zalacznik nr 7 do SIWZ_Wykaz osob.rtf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Roboty remontowo-budowlane w branżach: budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w obiektach Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. Woronicza 17, Oddziale Terenowym w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz ul. Moniuszki 2A oraz w Ośrodkach Wypoczynkowych Telewizji Polskiej S.A. w okresie do 31 grudnia 2018 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) przedmiar robót (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 2 do SIWZ.