Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Zmiana terminu skladania i otwarcia ofert.pdf inne pliki
3. Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
4. Wyjasnienie tresci SIWZ.pdf inne pliki
5. 2Wyjasnienie tresci SIWZ.pdf inne pliki
6. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
7. Oswiadczenie - grup kapitalowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
przedmiotem zamówienia jest dostawa rejestratora sesji zdalnych