Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. wyjaśnienia do pytań Nr 1-2.pdf inne pliki
3. informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
4. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi Regionalnego Systemu Dystrybucji Treści do obsługi użytkowników sieci Orange oraz TPnet przez okres 36 miesięcy.