Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do siwz_JEDZ.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 4 do SIWZ_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
7. wyjaśnienia do pytań Nr 1-2.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup usługi Regionalnego Systemu Dystrybucji Treści do obsługi użytkowników sieci Orange oraz TPnet przez okres 36 miesięcy.