Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie BZP_wycinarka.pdf ogłoszenie
2. Ogloszenie o zmianie ogloszenia BZP_zmiana terminu skladania i otwarcia ofert.pdf inne pliki
3. Wyjaśnienia treści SIWZ_strona.pdf inne pliki
4. Wyjaśnienia treści SIWZ 2_wykonawcy-podp.pdf inne pliki
5. Informacja z otwarcia ofert_wycinarka 78.pdf inne pliki
6. Oswiadczenie_grupa kapitalowa 78.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup serwerów do systemu Wycinarka. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 4 do SIWZ, stanowiący jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy