Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie 2017-OJS180-368166-pl.pdf ogłoszenie
2. SIWZ_monitory kontrolne.pdf siwz i załączniki
3. zał. 1 a do SIWZ Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. zał. 1 b do SIWZ Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. zał. 1 c do SIWZ Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
6. zał. 2 do SIWZ_JEDZ.rtf siwz i załączniki
7. zał. 3 do SIWZ Wzór umowy część 1.pdf siwz i załączniki
8. zał. 4 do SIWZ WZÓR UMOWY TRÓJSTRONNEJ.pdf siwz i załączniki
9. zał. 5 do SIWZ Wzór umowy część 2 i 3.pdf siwz i załączniki
10. Załącznik nr 1a do umowy- opis przedmiotu zamówienia część 1.pdf siwz i załączniki
11. Załącznik nr 1b do umowy- opis przedmiotu zamówienia część 2.pdf siwz i załączniki
12. Załącznik nr 1c do umowy- opis przedmiotu zamówienia część 3.pdf siwz i załączniki
13. Wyjasnienie treści SIWZ_zmiana_monitory kontrolne_strona.pdf inne pliki
14. Wyjasnienie treści SIWZ_zmiana 2_monitory kontrolne_strona.podp.pdf inne pliki
15. Wyjaśnienia treści SIWZ 3_monitory_strona.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera odpowiednio Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy, w tym Załącznik nr 1a, do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia) i Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy, w tym w Załącznik nr 1b i 1c, do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).