Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie 2017-OJS180-368166-pl.pdf ogłoszenie
2. Wyjasnienie treści SIWZ_zmiana_monitory kontrolne_strona.pdf inne pliki
3. Wyjasnienie treści SIWZ_zmiana 2_monitory kontrolne_strona.podp.pdf inne pliki
4. Wyjaśnienia treści SIWZ 3_monitory_strona.pdf inne pliki
5. Wyjasnienie treści SIWZ 4_zmiana_monitory kontrolne_str.pdf inne pliki
6. Wyjasnienie treści SIWZ 5_monitory kontrolne_str.pdf inne pliki
7. Wyjasnienie treści SIWZ 6_monitory kontrolne_strona.pdf inne pliki
8. Wyjasnienie treści SIWZ 7_monitory kontrolne_strona.pdf inne pliki
9. Informacja z otwarcia ofert_64 monitory.pdf inne pliki
10. Oswiadczenie o przynalezności_grupa kapitalowa 64.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera odpowiednio Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy, w tym Załącznik nr 1a, do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia) i Załącznik Nr 5 do SIWZ - Wzór umowy, w tym w Załącznik nr 1b i 1c, do wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).