Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. informacja z otwarcia.pdf inne pliki
3. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Świadczenie usługi standardowego wsparcia, prawa do nowych wersji programów i baz wirusów dla 5120 licencji oprogramowania antywirusowego Kasperski Endpoint Security for Business Select oraz oprogramowania zarządzającego Kasperski Security Center przez okres 12 miesięcy.