Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie Nr 595695-N-2017 - Rozbudowa przestrzeni dyskowej Final Cut.pdf ogłoszenie
2. Informacja z otwarcia ofert - Rozbudowa przestrzeni dyskowej Final Cut.pdf inne pliki
3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa przestrzeni dyskowej Final Cut. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 Wzoru umowy dostawy, będącego załącznikiem Nr 3 do SIWZ