Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie Nr 595695-N-2017 - Rozbudowa przestrzeni dyskowej Final Cut.pdf ogłoszenie
2. SIWZ - Rozbudowa przestrzeni dyskowej Final Cut.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy wraz z opisem przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy trójstronnej.pdf siwz i załączniki
7. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ - Rozbudowa przestrzeni dyskowej Final Cut.pdf inne pliki
8. Ogłoszenie nr 500041781-N-2017 - Zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
9. Informacja o zmianie treści SIWZ - Rozbudowa przestrzeni dyskowej Final Cut.pdf inne pliki
10. Wyjaśnienia treśći SIWZ i informacja o zmianie treści SIWZ 2 - Rozbudowa przestrzeni dyskowej Final Cut.pdf inne pliki
11. Ogłoszenie nr 500043288-N-2017 - Zmiana treści SIWZ 2.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa przestrzeni dyskowej Final Cut. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 Wzoru umowy dostawy, będącego załącznikiem Nr 3 do SIWZ