Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie Nr 598402-N-2017 - Modernizacja przełączników sieciowych.pdf ogłoszenie
2. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 2 do SIWZ - Oświadczenie o nie podleganiu wykluczeniu.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 3 do SIWZ - Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy trójstronnej.pdf siwz i załączniki
6. SIWZ_79.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń do modernizacji przełączników sieciowych sieci produkcyjnej Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ – Wzór umowy, w tym Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy (opis przedmiotu zamówienia).