Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. PM Regulamin Dialogu technicznego 171010 v2.pdf inne pliki
2. Załącznik 1 - PM Formularz zgłoszenia do Dialogu technicznego v1.pdf inne pliki
3. Załącznik 1 - PM Formularz zgłoszenia do Dialogu technicznego v1 (Edytowalny).rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Informacja o zamiarze przeprowadzenia Dialogu technicznego w związku z planem wdrożenia Pulpitu Menadżera