Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie nr 600761.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.rtf siwz i załączniki
3. zał. nr 1 - opis przedmiotu zamówienia.rtf siwz i załączniki
4. zał nr 2 -oferta.rtf siwz i załączniki
5. zał nr 3- oświadczenie.rtf siwz i załączniki
6. zał. nr 4 -wzór umowy.rtf siwz i załączniki
7. zal. nr 5 wykaz dostaw.rtf siwz i załączniki
8. spec .cenowa.rtf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Modernizacja systemu sygnalizacji pożarowej i oświetlenia awaryjnego obiektów TVP S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.