Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie Nr 463251 - Świadczenie dostaw fabrycznie nowych urządzeń GSM.pdf ogłoszenie
2. SIWZ - Świadczenie dostaw fabrycznie nowych urządzeń GSM.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ - Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ Formularz cenowy.zip siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ - JEDZ.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 4 do SIWZ - Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
7. Załącznik Nr 5 do SIWZ - Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie dostaw fabrycznie nowych urządzeń GSM. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 5 do SIWZ.