Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie BZP-korekcja koloru.pdf ogłoszenie
2. Odpowiedz na pytania_korekcja koloru.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń niezbędnych do systemu korekcji koloru. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 3 do SIWZ (stanowiący jednocześnie Załącznik Nr 1 do umowy).