Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ.zip siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ.rtf siwz i załączniki
6. Zmiana SIWZ_ZMIANA TERMINU SKŁADANIA OFERT.pdf siwz i załączniki
7. ogłoszenie o sprostowaniu.pdf inne pliki
8. wyjaśnienie i zmiana treści SIWZ 2.zip inne pliki
9. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi ochrony osób i mienia oraz obsługi recepcji w obiektach Spółki Telewizja Polska S.A. z siedzibą w Warszawie w okresie 36 miesięcy