Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. informacja z otwarcia.pdf inne pliki
3. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
konserwacja i wykonanie przeglądów okresowych, serwisowych i naprawy klimatyzatorów Split, Multisplit, VRF, klimakonwektorów, klimatyzatorów precyzyjnych oraz agregatów wody lodowej i bezpośredniego odparowania, zainstalowanych w obiektach Telewizji Polskiej S.A. przy ul. J.P. Woronicza 17 w Warszawie oraz obiekcie Telewizji Polskiej S.A. przy Placu Powstańców Warszawy 7, w okresie 24 miesięcy