Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
3. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
4. Grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Leasing operacyjny trzydziestu ośmiu samochodów z opcją wykupu.