Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Wyjasnienie i zmiana tresci SIWZ.pdf inne pliki
3. Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
4. 2Wyjasnienie i zmiana tresci SIWZ.pdf inne pliki
5. 2Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
6. Zalacznik nr 2 do SIWZ_Formularz oferty - poprawiony.rtf inne pliki
7. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
8. Oswiadczenie - grupa kapitalowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są usługi stałej konserwacji, bieżących napraw oraz usuwanie awarii dźwigów windowych zainstalowanych w obiektach telewizji Polskiej S.A w Warszawie w okresie 12 miesięcy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Wzór umowy wraz z załącznikami stanowiący Załącznik Nr 1 do SIWZ.