Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Wyjaśnienie treści siwz.pdf inne pliki
3. 2Wyjaśnienie i zmiana treści siwz.pdf inne pliki
4. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
5. Oswiadczenie - grupa kapitalowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa torów kamerowych i obiektywów dla OT Opole. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). Zamówienie składa się z następujących części: 1) część 1 – dostawa 4 kompletnych torów kamerowych HD dla Oddziału TVP S.A. w Opolu; 2) część 2 – dostawa 4 obiektywów HD z dodatkowymi akcesoriami, dla Oddziału TVP S.A. w Opolu.