Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. SIWZ sprzątanie.pdf ogłoszenie
2. OGŁOSZENIE - sprzątanie.pdf inne pliki
3. Załącznik nr 1 do Opisu przedmiotu zamówienia.pdf inne pliki
4. INFORMACJA Z OTWARCIA OFERT.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usługi kompleksowego sprzątania pomieszczeń Oddziału TVP S.A. w Poznaniu przy ul. Serafitek 8, zlokalizowanych w pawilonie wielofunkcyjnym i w hali magazynowo-garażowej, przez okres 24 miesięcy od daty zawarcia umowy.