Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1a do SIWZ_Formularz oferty_cz 1.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 1b do SIWZ_Formularz oferty_cz 2.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 1c do SIWZ_Formularz oferty_cz 3.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 2 do SIWZ_Opis Przedmiotu Zamówienia.pdf siwz i załączniki
7. załącznik Nr 3 do SIWZ_wzór_JEDZ.rtf siwz i załączniki
8. Załącznik Nr 4a do SIWZ_Wzór umowy dla części 1 i 3 zamówienia.pdf siwz i załączniki
9. Załącznik Nr 4b do SIWZ_Wzór umowy dla części 2 zamówienia.pdf siwz i załączniki
10. Załącznik nr 8 do wzoru umowy dla części 1 i 3 Projekt Relokacji.pdf siwz i załączniki
11. korekta ogłoszenia.pdf inne pliki
12. Wyjaśnienia Nr 1 do pytań wykonawców.pdf inne pliki
13. Wyjaśnienia Nr 2 do pytań wykonawców.pdf inne pliki
14. Zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
15. korektaogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do interaktywnej, poklatkowej rekonstrukcji obrazu, z modułami do stabilizacji w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ.