Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. korekta ogłoszenia.pdf inne pliki
3. Wyjaśnienia Nr 1 do pytań wykonawców.pdf inne pliki
4. Wyjaśnienia Nr 2 do pytań wykonawców.pdf inne pliki
5. Zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
6. korektaogłoszenia - zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
7. Zmiana terminu składania ofert.2.pdf inne pliki
8. korekta ogłoszenia - zmiana terminu.2.pdf inne pliki
9. Zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
10. Załącznik Nr 2 do SIWZ UJEDNOLICONY_OPZ.pdf inne pliki
11. Zmiana terminu składania ofert.3.pdf inne pliki
12. korekta ogłoszenia.zmiana terminu.3.pdf inne pliki
13. Zmiana treści SIWZ.2.pdf inne pliki
14. informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
15. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu do interaktywnej, poklatkowej rekonstrukcji obrazu, z modułami do stabilizacji w ciągu linii technologicznej do digitalizacji i rekonstrukcji archiwalnych materiałów filmowych w Ośrodku Dokumentacji i Zbiorów Programowych TVP w ramach projektu nr POPC.02.03.02-00-0008/16 „Digitalizacja Polskiej Szkoły Telewizyjnej i Filmowej z Archiwum TVP S.A.” współfinansowanego przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 2 do SIWZ.