Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Zał. nr 1 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. ZaŁ. nr 2 do SIWZ_wzor JEDZ.rtf siwz i załączniki
5. Zał. nr 3 do SIWZ_ wzór umowy.pdf siwz i załączniki
6. Zał. nr 4 do SIWZ_wzór umowy o zachowaniu poufności.rtf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Zakup pakietu usług serwisowych dotyczących systemu automatyzacji emisji i serwerów firmy Imagine Communications na okres 24 miesięcy.