Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Zał. nr 1 - WZÓR UMOWY + OPZ.pdf siwz i załączniki
4. Zał nr 2a - Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Zał nr 2b - Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
6. Zał. nr 3 - JEDZ.rtf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Zakup profesjonalnych dysków optycznych o pojemności 23 GB i 50 GB do systemu XDCAM.