Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie 2018-OJS035-075753-pl.pdf ogłoszenie
2. Wyjaśnienia do pytań Nr 1-5 Wykonawcy_podp.pdf inne pliki
3. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
4. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowego produktu w postaci wytłoczonych, dotłoczonych, konfekcjonowanych ręcznie/niestandardowo, konfekcjonowanych i zafoliowanych płyt DVD i CD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.