Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie 2018-OJS035-075753-pl.pdf ogłoszenie
2. SIWZ_płyty DVD CD.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 3 do SIWZ_JEDZ.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 2 do SIWZ_Formularz oferty_Obowiązuje od dnia 09.03.2018.rtf siwz i załączniki
6. Wyjaśnienia do pytań Nr 1-5 Wykonawcy_podp.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa gotowego produktu w postaci wytłoczonych, dotłoczonych, konfekcjonowanych ręcznie/niestandardowo, konfekcjonowanych i zafoliowanych płyt DVD i CD. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiącego Załącznik Nr 1 do SIWZ.