Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 3 do SIWZ_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 4 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług przez Integratora, który udostępni TVP numery Premium SMS na wyłączność oraz będzie realizował na tych numerach usługi interaktywne wykorzystujące wiadomości SMS, zlecone przez TVP Integratorowi w związku z treścią audycji telewizyjnej stanowiącej część programu telewizyjnego, którego nadawcą jest Telewizja Polska S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania zawarty jest w Załączniku nr 4 do siwz, oraz we wzorze umowy wraz z załącznikami, stanowiącym Załącznik nr 3 do siwz.