Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Wyjaśnienia treści SIWZ -dot. pytania Nr 1.pdf inne pliki
3. Wizja lokalna - wyznaczenie terminu.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie systemu oświetleniowego Studia Plus oraz dostawa urządzeń oświetleniowych do studia A w TAI. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy).