Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Wyjaśnienia.pdf inne pliki
3. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.2.pdf inne pliki
4. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.3.pdf inne pliki
5. Zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
6. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
7. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
8. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest wdrożenie systemu SAP HANA.