Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 2 do SIWZ- formularz oferty (2).rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 4 do SIWZ- wzór umowy.pdf siwz i załączniki
6. Zalacznik nr 3 do SIWZ- wzor JEDZ.rtf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Rozbudowa systemu technologicznego Studia C.