Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunkow Zamowienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 2 do Umowy (Zał. Nr 1 do SIWZ) - Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 2a do SIWZ_Formularz oferty_dla części 1.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 2b do SIWZ_Formularz oferty_dla części 2.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 2c do SIWZ_Formularz oferty_dla części 3.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik nr 2d do SIWZ_Formularz oferty_dla części 4.rtf siwz i załączniki
8. Załącznik nr 3 do SIWZ_Oświadczenie_wykluczenie.rtf siwz i załączniki
9. Załącznik nr 4 do SIWZ_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
10. Załączniki nr 1 do Wzoru umowy-cz 1-4.zip siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
1. Przedmiotem zamówienia jest dostawa akumulatorów do profesjonalnych urządzeń telewizyjnych. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ. 2. Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych. 2.1 Zamówienie składa się z następujących części: Część 1 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy BEILLEN; Część 2 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy IDX; Część 3 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) z systemem mocującym typu V-Mount i w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SWIT; Część 4 - zakup akumulatorów litowo-jonowych (Li-Ion) w pełni kompatybilnych z ładowarkami firmy SONY.