Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. 1. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. 2. załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. 3. załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.rtf siwz i załączniki
5. 4. załącznik nr 3 do SIWZ_wzór umowy.pdf siwz i załączniki
6. 5. załącznik nr 4 do SIWZ_opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
7. 6. załącznik nr 5 do SIWZ_specyfikacja cenowa.rtf siwz i załączniki
8. Zmiana treści SIWZ.pdf siwz i załączniki
9. wyjaśnienie oraz zmiana treści SIWZ.pdf siwz i załączniki
10. ogł. o zmianie ogł..pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Budowa klastra wirtualizacyjnego na potrzeby Portali internetowych oraz Systemu Dystrybucji Treści.