Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
3. oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Budowa klastra wirtualizacyjnego na potrzeby Portali internetowych oraz Systemu Dystrybucji Treści.