Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. 2018-OJS074-163846-pl_system grafiki.pdf ogłoszenie
2. Zmiana treści SIWZ 1.pdf inne pliki
3. Zmiana treści SIWZ 2.pdf inne pliki
4. Wyjaśnienia treści SIWZ 1+termin realizacji.pdf inne pliki
5. ogłoszenie sprostowanie.pdf inne pliki
6. Wyjaśnienia treści SIWZ 2_wyk.pdf inne pliki
7. Oswiadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
8. Zestawienie ofert 18-grafika_strona.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa urządzeń i oprogramowania na potrzeby budowy, modernizacji i rozbudowy systemów graficznych TVP S.A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia dla danej części zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). Zamówienie składa się z następujących części: 1) część 1 –Modernizacja Systemu Grafiki VizRT w TAI; 2) część 2 –Rozbudowa i modernizacja Systemów Wirtualnej Grafiki VizRT;