Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Przystapienie do postępowania odwolawczego_Wykonawcy.pdf inne pliki
3. Odwołanie.pdf inne pliki
4. Wyjaśnienie i zmiana tresci siwz.pdf inne pliki
5. Zmiana tresci siwz-2.pdf inne pliki
6. Wyjaśnienie tresci siwz-2.pdf inne pliki
7. Wyjaśnienie i zmiana tresci siwz-3.pdf inne pliki
8. Wyjaśnienie i zmiana tresci siwz-4.pdf inne pliki
9. Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
10. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
11. Oswiadczenie - grupa kapitalowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów multimedialnych na potrzeby oprawy programów Studia Plus i Studia A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). Zamówienie składa się z następujących części: 1) część 1 – Moduły LED wraz ze sterowaniem; 2) część 2 – Ekrany multimedialne; 3) część 3 – Monitory kontrolne; 4) część 4 – Ekrany tylnej projekcji.