Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacjia istotnych warunkow zamowienia.pdf siwz i załączniki
3. Zalacznik nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamowienia.zip siwz i załączniki
4. Zalacznik nr 2a-2d do SIWZ_Formularz oferty.zip siwz i załączniki
5. Zalacznik nr 3 do SIWZ- wzor JEDZ.rtf siwz i załączniki
6. Zalacznik nr 4a i 4b do SIWZ_Wzory umow.zip siwz i załączniki
7. Przystapienie do postępowania odwolawczego_Wykonawcy.pdf inne pliki
8. Odwołanie.pdf inne pliki
9. Wyjaśnienie i zmiana tresci siwz.pdf inne pliki
10. Zmiana tresci siwz-2.pdf inne pliki
11. Wyjaśnienie tresci siwz-2.pdf inne pliki
12. Wyjaśnienie i zmiana tresci siwz-3.pdf inne pliki
13. Wyjaśnienie i zmiana tresci siwz-4.pdf inne pliki
14. Ogloszenie o zmianie ogloszenia.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa elementów multimedialnych na potrzeby oprawy programów Studia Plus i Studia A. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ (jednocześnie Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy). Zamówienie składa się z następujących części: 1) część 1 – Moduły LED wraz ze sterowaniem; 2) część 2 – Ekrany multimedialne; 3) część 3 – Monitory kontrolne; 4) część 4 – Ekrany tylnej projekcji.