Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.rtf ogłoszenie
2. inf. z otwarcia ofert .pdf inne pliki
3. zał nr 6 o przynależności albo braku przynależności do grupy kapitałowej.pdf inne pliki
4. informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
świadczenie usług handlowych w zakresie sprzedaży ofert Telewizji Polskiej S.A. Oddział Terenowy w Lublinie.