Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik Nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik Nr 2 do SIWZ_Wniosek i zobowiązanie_informacje poufne.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3A do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 3B do SIWZ_Formularz oceny oferty.zip siwz i załączniki
7. Załącznik Nr 3C do SIWZ_Symulacja Formularza oceny oferty.zip siwz i załączniki
8. Załącznik Nr 4 do SIWZ_JEDZ.rtf siwz i załączniki
9. Załącznik Nr 5 do SIWZ_Wykaz osób.rtf siwz i załączniki
10. Załącznik Nr 6 do SIWZ_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie pakietu licencji Systemu Planowania Produkcji Telewizyjnej