Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
4. wyjaśnienie treści SIWZ 2.pdf inne pliki
5. Zmiana treści SIWZ_2.pdf inne pliki
6. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 2.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest zakup i wdrożenie pakietu licencji Systemu Planowania Produkcji Telewizyjnej