Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie BZP_krosownica.pdf ogłoszenie
2. Wniosek o dopuszczenie_krosownica.rtf inne pliki
3. Zal 1 do wniosku_oswiadczenie.rtf inne pliki
4. Zal 2 do wniosku_wykaz usług.rtf inne pliki
5. Ogloszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usługi opieki serwisowej mikserów i automatycznych krosownic emisyjnych na okres 36 miesięcy.