Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załacznik Nr 1 do SIWZ_Opis przedmiotu zamówienia.pdf siwz i załączniki
4. Załacznik Nr 2 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik Nr 3 do SIWZ_oświadczenie.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik Nr 4 do SIWZ_Wzór umowy.pdf siwz i załączniki
7. Zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
8. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
9. Zmiana terminu składania ofert.2.pdf inne pliki
10. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.2.pdf inne pliki
11. wyjaśnienia do pytań.pdf inne pliki
12. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.3.pdf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Usługę badania Internetu (pomiar site-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.