Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Zmiana terminu składania ofert.pdf inne pliki
3. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
4. Zmiana terminu składania ofert.2.pdf inne pliki
5. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.2.pdf inne pliki
6. wyjaśnienia do pytań.pdf inne pliki
7. ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.3.pdf inne pliki
8. Informacja z otwarcia ofert 86 ust 5.pdf inne pliki
9. Oświadczenie_grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest Usługę badania Internetu (pomiar site-centric) w okresie 12 miesięcy od dnia podpisania umowy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do SIWZ.