Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie nr 559399.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. SIWZ_zał-1_Opis-przedmiotu-zamówienia.pdf siwz i załączniki
4. SIWZ_zał‚-2_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. SIWZ_zał‚-3_Oświadczenie-Wykonawcy.rtf siwz i załączniki
6. SIWZ_zał-4_wzór umowy.pdf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Dostawa nowych urządzeń w ramach zadania inwestycyjnego pn.: „Wymiana routera wizyjnego w Centralnym Pokoju Aparatury Oddziału Terenowego Telewizji Polskiej S.A. w Krakowie przy ul. Krzemionki 30