Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Wyjasnienie i zmiana tresci siwz.pdf inne pliki
3. informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
4. oświadczenie-grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia są roboty remontowo - budowlane w branżach budowlanej, sanitarnej i elektrycznej w obiektach Zakładu Głównego Telewizji Polskiej S.A. w Warszawie przy ul. Woronicza 17, Oddziale terenowym w Warszawie przy Placu Powstańców Warszawy 7, ul. Jasnej 14/16 oraz Moniuszki 2A oraz w Ośrodkach Wypoczynkowych Telewizji Polskiej S.A. w Tłokowisku, Sarnówku, Ciechocinku i Jachrance w okresie do 31 grudnia 2019 r. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określają: 1) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 1 do SIWZ, 2) przedmiar robót (branże: budowlana, sanitarna i elektryczna) – Załącznik nr 2 do SIWZ.