Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogłoszenie o zamówieniu.pdf ogłoszenie
2. Zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
3. Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia.pdf inne pliki
4. Wyjaśnienia i zmiana treści SIWZ.pdf inne pliki
5. Informacja z otwarcia ofert.pdf inne pliki
6. oświadczenie-grupa kapitałowa.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest dostawa wzmacniaczy mocy dla OT Opole i TAI. 1. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia i sposobu jego wykonania dla danej części zamówienia zawarty jest w: Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, który stanowi Załączniku nr 3a do SIWZ - dla I części zamówienia, Załączniku nr 1 do Wzoru umowy, który stanowi w Załączniku nr 3b do SIWZ – dla II części zamówienia. 2. Zamówienie składa się z następujących części: 1) część I – dostawa, instalacja i uruchomienie wzmacniaczy mocy w Ośrodku Terenowym TVP w Opolu, 2) część II – dostawa, instalacja i uruchomienie wzmacniaczy mocy w Telewizyjnej Agencji Informacyjnej w Warszawie.