Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. ogłoszenie.pdf ogłoszenie
2. SIWZ.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ- opis przedmiotu zamówienia _ 3 części_ v3.pdf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 2a do SIWZ-Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 2b do SIWZ-Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
6. Załącznik nr 2c do SIWZ-Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
7. Załącznik nr 4 do SIWZ- wzór umowy wraz z załącznikami.pdf siwz i załączniki
8. Zalacznik nr 3 do SIWZ- wzor JEDZ.rtf siwz i załączniki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Dostawa torów kamerowych, obiektywów i systemów stabilizacji kamer.