Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie BZP.pdf ogłoszenie
2. Zestawienie ofert-Dalet L1_70.pdf inne pliki
3. Oswiadczenie_grupa kapitałowa 70.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest rozbudowa środowiska Dalet L1 w ramach projektu MAMPilot. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik nr 1 do SIWZ, stanowiący jednocześnie zał. nr 1 do Wzoru umowy stanowiącego Załącznik nr 4 do SIWZ.