Pliki dodane do ogłoszenia:

lp. Nazwa Typ
1. Ogloszenie o zamowieniu.pdf ogłoszenie
2. Specyfikacja istotnych warunków zamówienia.pdf siwz i załączniki
3. Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz oferty.rtf siwz i załączniki
4. Załącznik nr 2 do SIWZ_JEDZ.rtf siwz i załączniki
5. Załącznik nr 3 do SIWZ_Wzór umowy.zip siwz i załączniki
6. Wyjaśnienie i zmiana tresci siwz.pdf inne pliki
7. AKTUALNY Załącznik nr 1 do SIWZ_Formularz oferty_obowiązujący od dnia 21 06 2018.rtf inne pliki
Telewizja Polska S.A.
ul. J. P. Woronicza 17; 00-999 Warszawa
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU
Termin składania ofert / wniosków o dopuszczenie
do udziału w postępowaniu:
RRRR-MM-DD
Tytuł zamówienia:

Przedmiot zamówienia:
Przedmiotem zamówienia jest modernizacja sieci teleinformatycznej Spółki. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia zawiera Załącznik Nr 1 do Wzoru umowy, stanowiący Załącznik Nr 3 do SIWZ.